به تارنمای "حافظان محیط زیست خراسان شمالی" خوش آمدید مقالات و یا تصاویر خود را جهت انتشار از اینجا ارسال کنید.

Press ESC to close

کوهنورد حامی محیط زیست با قرار دادن بطریهای آب در مسیر سایر کوهنوردان در شیرکوه شیروان آنها را تشویق به آبیاری درختان می کند

mega 0

  کوهنورد حامی محیط زیست با قرار دادن بطریهای آب در مسیر سایر کوهنوردان در شیرکوه شیروان  آنها را تشویق به آبیاری درختان می کند

Continue reading