تعداد ٣قفس و٤ قطعه سهره طلایی و سایر ادوات زنده گیری سهره كشف و ضبط شد

طي عمليات اداره نظارت بر امور حیات وحش و یگان حفاظت در خصوص پرنده گير غير مجاز ،يك نفر سهره گير غير مجاز دستگير و  تعداد ٣قفس و٤ قطعه سهره طلایی و سایر ادوات زنده […]

یک قطعه حواصیل ارغوانی مصدوم به اداره محیط زیست خراسان شمالی تحویل داده شد

یکی از دوستداران حیوانات یک قطعه حواصیل ارغوانی مصدوم را به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تحویل داد منبع :»  https://t.me/urialnews

پوستر معرفی پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک

پوستر معرفی پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک اسفراین کاری از حافظان محیط زیست خراسان شمالی. حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام      ۲https://telegram.me/nkhorasanir http://n-khorasan.ir/

توله یوز یتیمی که چند ماه پیش مادرش را در یک تصادف جاده ای ازدست داده بود در پناهگاه حیات وحش میاندشت(جاجرم /خراسان شمالی)سلامت دیده شده

توله یوز یتیمی که چند ماه پیش مادرش را در یک تصادف جاده ای ازدست داده بود در پناهگاه حیات وحش میاندشت(جاجرم /خراسان شمالی)سلامت دیده شده حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام        ۲https://telegram.me/nkhorasanir http://n-khorasan.ir/