🔶همایش ۱۰۳
🔶 پاکبانی در خیابان جمهوری
🔶جمعه ۲۹ آذر ۹۸
🔶 #طنین_پاکبانان_شیروان
🔶 لینک گروه👇

https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xO1pCKj9yUKGg