🔶همایش ۱۰۴
🔶 پاکبانی از میدان شهدا تا میدان معلم
🔶جمعه ۶دی ۹۸
🔶 #طنین_پاکبانان_شیروان
🔶 لینک گروه👇

https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xO1pCKj9yUKGg