همایش ۶۷ گروه طنین پاکبانان شیروانی
?? بوستان کوثر
? جمعه هجدهم آبان ۹۷
? #طنین_پاکبانان_شیروان
لینک گروه :
https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xNeOVArj3rbCQ