#طنین_پاکبانان_شیروان
#هر_شهروند_یک_پاکبان
#نه_به_کیسه_های_پلاستیکی
همایش ۶۸
https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xM5EVfrnu_IAA