✅ دوم اردیبهشت؛
#روز_جهانی_زمین بر همگی مبارک🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

به همین مناسبت #طنین_پاکبانان_شیروان همایش پاکبانی۸۳خود را با مشارکت و حضور گرم هیات ورزشهای جانبازان و معلولین در محوطه مجموعه ورزشی ایثار انجام داد.

تقدیر و تشکر ویژه؛ از حضور گرم این عزیزان🙏🙏🌺🌺

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/04/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

🌏
🔶 #طنین_پاکبانان_شیروان
لینک گروه👇
https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xPx8xrkQL0HdQ