انجمن مردم نهاد طنین پاکبانان شیروانی

همایش ۹۶ گروه طنین پاکبانان شیروانی

 

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/08/tanin96.jpg

🔶 پاکبانی خیابان فلسطین تا نیایش
🔶جمعه ۱ شهریور ۹۸
🔶 #طنین_پاکبانان_شیروان
🔶 لینک گروه👇

https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xO1pCKj9yUKGg