همایش ۹۵ گروه طنین پاکبانان شیروانی

( به یاد دکتر بسکی)
پاکبانی از میدان عدل تا امام علی
جمعه ۲۵ مرداد ۹۸
طنین پاکبانان شیروان
لینک گروه در پیام رسان تلگرام

https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xO1pCKj9yUKGg

گروه طنین پاکبانان شیروانی( فعالترین انجمن مردم نهاد شهرستان شیروان)هر هفته جمعه ها برنامه های پاکسازی شهری را برگزار می کند.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C95.jpg


شهرستان شیروان دومین شهر بزرگ استان خراسان شمالی است.