قدردانی از جنگلبانان نمونه کشوری در سازمان جنگلها به مناسبت روز جهانی جنگلبان که آقای محمد امیدیان مامور حفاظتی منطقه گیفان بجنورد یکی از جنگلبانان نمونه کشوری شدند. مورخ ۹۸/۵/۱۴

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg

منبع:» کانال روابط عمومی منابع طبیغی