آغاز طرح جنگل کاری مشارکتی در گرمه
محمودیان- عملیات طرح جنگل کاری مشارکتی ۶۵ هکتاری در گرمه آغاز شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این مراسم گفت: یکی از طرح های مهم این اداره مشارکت مردم در اجرای پروژه ها و اقتصادی کردن منابع طبیعی است.«وحید» افزود: در روستاهای دشت و چشمه خان گرمه درخواست داشتند که در سطح منابع طبیعی گل محمدی، زرشک و سنجد کشت کنند که با بررسی انجام شده دریافتیم شرایط محیطی مناسبی برای این پروژه وجود دارد و به همین خاطر به عنوان طرح اقتصادی منابع طبیعی آن را اجرا کردیم.«نوبخت» معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز اظهار کرد: حفظ پوشش گیاهی با توجه به تغییرات اقلیمی واجب و ضروری است و مشارکت مردم می تواند در حفظ منابع طبیعی تاثیر گذار باشد چرا که مالک واقعی طبیعت مردم هستند.(ایرنا)