میم پرور- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فاروج از صدور حکم جایگزین برای دو تخریب کننده اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.«امیر بتویی» گفت: به دنبال کندن ۵۱ بوته گونه مرتعی باریجه توسط شخصی در مراتع این شهرستان و اقدام به تخریب اراضی ملی و بهره برداری غیراصولی از آن، یگان حفاظت، فرد مورد نظر را شناسایی کرد و پرونده قضایی برای وی تشکیل شد.وی اظهار کرد: قاضی این پرونده در اقدامی تحسین برانگیز، اقدام به صدور حکم جایگزین برای فرد متخلف کرد و او باید با همکاری این مجموعه، در ۳ هکتار از اراضی ملی گیاه دارویی باریجه را کشت کند.وی افزود: برای شخص متخلف دیگری که در این شهرستان اقدام به تخریب یک هکتار از اراضی ملی کرده بود حکم جایگزین صادر و او به کشت ۵۰۰ اصله درخت جنگلی محکوم شد.