هادی جواهری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در بخش بیولوژیک عملیات کپه کاری با اعتبار ۴۲۰ میلیون ریال با گونه های مرتعی آگروپایرون، فستوکا، یونجه و بروموس اجرا شده است.
وی گفت: همچنین در بخش مکانیک عملیات سنگ و ملات به حجم ۵۰۰ متر مکعب با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در سراب حوضه آبخیز سرچشمه اجرا شده است.
جواهری افزود: مجموع کل اعتبارات تخصیص داده شده طرح های آبخیزداری در حوضه آبخیز سرچشمه را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی است که در دو بخش مکانیک و بیولوژیک هزینه شده است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان، حفاظت خاک و ذخیره نزولات جوی، تقویت سفره های آب زیرزمینی، کمک به کمبود آب در حوضه، تقویت پوشش گیاهی و بهره برداری بهینه از آن، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد آبخیزنشینان، مشارکت مردم و ترویج فرهنگ منابع طبیعی را از جمله اهداف پروژه ها عنوان کرد.
شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار گستره دارد که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار مستثنیات قانونی اشخاص شامل زمین های زراعی، باغ، جاده و محدوده روستاها و شهرهاست.