بجنورد آبان امسال ۱۶ روز هوای پاک را تجربه کرد. با مقایسه وضعیت کیفی هوا، آبان امسال نسبت به سال قبل اگرچه در تعداد روزهای هوای پاک پیشتاز است اما در شاخص های دیگر از جمله هوای سالم و ناسالم در وضعیت برابر قرار دارد و دلیل این امر شرایط جوی پایدار طی این مدت است. به گفته مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، هوای مرکز استان در این مدت ۱۶ روز پاک و ۱۴روز سالم بود که خوشبختانه هوای ناسالم وجود نداشت.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بارش ها در فصل پاییز نرمال و در برخی نقاط بیش از نرمال خواهد بود که این می تواند نوید بخش سال زراعی خوبی برای کشاورزان باشد. بارش برف پاییزی و کاهش محسوس دما به ویژه در لحظات صبحگاهی باعث یخ زدگی در برخی مناطق استان شد. البته طی روزهای آتی وارونگی و ماندگاری هوای سرد باعث تجمع آلودگی هوا در شهر می شود. «عمارلو» اعلام کرد: طی سه ماه تابستان امسال ۶۹ روز هوا پاک و ۲۴ روز هوا سالم بود.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اعلام کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی فقط یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا در بجنورد نصب شده که طبق استاندارد زیست محیطی حداقل به ۳ ایستگاه پایش کیفی هوای دیگر نیاز است و به علت کمبود اعتبار تاکنون این امر محقق نشده است. گزارش خبرنگار ما حاکی است: میزان آلایندگی هوای سایر شهرهای استان به علت نبود ایستگاه پایش کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی سنجیده می شود و حداقل هر شهر استان باید یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا داشته باشد. گفتنی است: بنابر اعلام حفاظت محیط زیست استان قرار بود تا پایان سال گذشته یک ایستگاه سنجش گرد و غبار در جاجرم نصب شود و با این که زیرساخت ها آماده است ولی همچنان چشم انتظار ارسال تجهیزات از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.

صدیقی – روزنامه خراسان شمالی