طرح مطالعاتی برای انتقال آب خزر به خراسان شمالی ارائه نشده است

طرح مطالعاتی برای انتقال آب خزر به خراسان شمالی ارائه نشده است

بجنورد- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مطالعاتی برای انتقال آب دریای خزر به خراسان شمالی ارائه نشده است.

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستور کار مشخصی برای تامین آب خراسان شمالی از دریای خزر ابلاغ نشده است، اظهار کرد: آب به عنوان میراث مشترک بشریت و به عنوان منبع ضروری برای حیات انسان، انتقال آن از هر مکانی میسر است، بنابراین برای انتقال آب دریای خزر به سایر مناطق کشور باید ضروریات و جوانب آن مورد مطالعه قرار گیرد.

اکبری با تاکید براینکه طرح انتقال آب از دریا نیاز به مطالعه دقیق دارد، تصریح کرد: رویکرد نیاز به انتقال آب باید به طور جداگانه در دو حوزه کشاورزی و آب شرب بررسی شود.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی برای تامین آب شرب مشکلی ندارد، گفت: در حال حاضر می توانیم از آب های سطحی برای تامین آب مورد نیاز مردم استان استفاده کرد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره استفاده از آب دریای خزر برای بخش کشاورزی، بیان کرد: شیرن کردن آب دریا برای اهداف کشاورزی نیاز به مطالعه دارد چرا که انتقال آب از دریا باید توجیه اقتصادی داشته باشد.