نخستین گروه پرندگان مهاجر از مناطق شمالی کره زمین هفته جاری در تالاب‌ها و آبگیرهای خراسان شمالی در شمال شرق کشور فرود آمدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه ساله با آغاز فصل سرما، رودخانه ها، بندها، آبگیرها و سدهای استان در مناطق مختلف عرصه حضور ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر است.

سیداصغر مطهری اظهار داشت: اردک سرسبز، باکلان، بوتیمار، خوتکا، حواصیل و اردک ماهی خور سفید از گونه های آبزی و یا کنارآبزی هستند که از نواحی سردسیر سیبری به این استان می آیند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از گونه ها، در مسیر مهاجرت به جنوب کشور،  ۱۰ تا ۱۵ روز را در این استان به استراحت می پردازند و برخی هم، زمستان را در این استان می گذرانند و با گرم شدن هوا، این مناطق را ترک می کنند.

به گفته وی، سدهای شیرین دره، بیدواز، بارزو و چری و همچنین رودخانه های اترک و کال شور از جمله مناطقی هستند که پرندگان مهاجر در آن توقف داشته و زمستان را سپری می کنند.

مطهری، در بخش دیگر سخنان خود به سرشماری پاییزه پستانداران در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: سرشماری در قرخود، گلیل و سرانی به پایان رسیده است و محیط بانان به مرور در سایر مناطق، حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه ۱۵ گروه محیط بانی سرشماری پاییزه پستانداران این استان را انجام می دهند افزود: طرح سرشماری پاییزه در سه پارک ملی سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین و پارک ملی ضامن آهو در شهرستان جاجرم انجام می شود همچنین وحوش در چهار منطقه حفاظت شده شامل سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین و منطقه حفاظت شده قورخود در مانه و سملقان و منطقه حفاظت شده گیل وسرانی در شیروان و پناهگاه حیات وحش میاندشت در شهرستان جاجرم اجرایی می شود.

مطهری خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ نفر از محیط بانان، به روش مشاهده مستقیم،  جمعیت وحوش را سرشماری می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: در این طرح، جمعیت گونه های مختلف قوچ و میش اوریال، کل، بز و آهو آمار برداری می شود البته محیط بانان در صورت مشاهده گونه های دیگر همچون گرگ، گراز، خرس و یا پلنگ و یوزپلنگ آنها را هم ثبت می کنند.

در خراسان شمالی ۶۵ گونه پستاندار از ۱۹۷ گونه موجود در کشور زیست دارد و ۱۴۱ گونه پرنده از ۵۳۲ گونه موجود در کشور، ۶۸ خزنده از ۲۲۸ گونه موجود کشور، چهار گونه خزنده دوزیست از ۲۰ گونه موجود و هشت گونه ماهی و آبزی از مجموع ۱۶۰ گونه آبزی موجود در کشور زیست می کنند که برخی از این گونه ها نظیر یوزپلنگ، بالابان، هوبره، کبک دری و کرکس مصری در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) در رده‌های بحرانی و در حال انقراض قرار دارند.

اکنون در استان خراسان شمالی ۱۹۴ هزار هکتار از مساحت آن در قالب چند پارک ملی و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.

پارک های ملی به نام های سالوک، ساریگل و ضامن آهو، چهار منطقه حفاظت شده به نام های سالوک، قرخود، گلول و سرانی و ساریگل، یک پناهگاه حیات وحش بنام میاندشت و سه اثر طبیعی ملی به نام های ارس سرانی، صنوبر نظرعلی و سروهای قره باغ از جمله جاذبه های طبیعی بکر خراسان شمالی است که تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست این استان قرار دارد.

ایرنا