خشکسالی های اتفاق در سال های گذشته سبب شده تا این جنگل ها با مشکل تامین آب مواجه شوند که البته در سال جاری با بارش های خوب بهاره این مشکل نسبت به سال های قبل، کمتر بوده است.

یک مسئول مطرح کرد:
کمبود آب تهدیدی برای جنگل های دست کاشت خراسان شمالی
ایسنا/خراسان شمالی رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: کمبود آب جنگل های دست کاشت این استان را تهدید می کند.
محمودی در گفت و گو با ایسنا، افزود: خشکسالی های اتفاق در سال های گذشته سبب شده تا این جنگل ها با مشکل تامین آب مواجه شوند که البته در سال جاری با بارش های خوب بهاره این مشکل نسبت به سال های قبل، کمتر بوده است.

وی مساحت جنگل های دست کاشت در این استان را هشت هزار و ۶۱ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: از این سطح سه هزار و ۶۵ هکتار توسط بخش دولتی و چهار هزار و ۳۷۵ هکتار نیز توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.
محمودی اظهارکرد: سالانه به طور میانگین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتار جنگل کاری مشارکتی در این استان انجام می شود.
وی تصریح کرد: تا چند سال گذشته هدف از ایجاد جنگل های دست کاشت، توسعه سرانه فضای سبز و جنگل در این استان بوده است اما در سال های اخیر بهره برداری های اقتصادی نیز به آن اضافه شده است.
این مقام مسئول توضیح داد: به عنوان مثال زرشک کوهی یکی از گونه های جنگلی بوده که در سال های اخیر در طرح توسعه جنگل های دست کاشت غرس می شود و این گونه علاوه بر اینکه سبب توسعه فضای جنگلی استان می شود تولید زرشک را نیز به همراه دارد که موجب بهره وری اقتصادی می شود.
وی تصریح کرد: کاشت گونه های صنوبر به توسعه زراعت چوب کمک می کند و گونه های بادام نیز در افزایش بهره وری جنگل ها موثر است.

ایسنا