رمضانعلی حسن زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: جهاد کشاورزی مکلف است تا آب مورد نیاز دام روستاییان را تامین کند اما تاکنون در این باره اقدامی نشده است و بار تامین آب مورد نیاز دام، بر دوش این شرکت افتاده است.
وی گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب آب در این شرکت مصرف شده است که ۳۸ درصد از آن برای دام به مصرف رسیده است.
حسن زاده خاطرنشان کرد: خشکسالی ها و کمبود منابع آب سبب خشک شدن چشمه ها، رودها و سایر منابع آبی شده است از طرفی، آبرسانی به زمین های کشاورزی هم با لوله ها انجام می شود که این امر سبب شده تا آب در دسترس برای مصارف دام ها کاهش یابد.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی اظهار داشت: در نشست هایی که با سازمان جهادکشاورزی برگزار شده، مقرر شده است آن سازمان اقداماتی را برای تامین آب مورد نیاز دام انجام دهد.
در خراسان شمالی حدود ۲ میلیون راس دام سبک و سنگین نگهداری می شود.
اکنون ۶۷۵ روستا با ۳۴۱ هزار و ۸۲۹ نفر جمعیت و ۱۱۷ هزار مشترک تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی است.