پاسخ به سوال : شما برای حفظ محیط زیست چه کاری انجام داده اید؟

  • پاسخ شما با نام خودتان در تارنما منتشر می گردد.
  • در زمان انتشار به شما از طریق ایمیل اطلاع داده خواهد شد.
  • مثلا عکسی از درختی که کاشته اید و یا پسماند هایی که تفکیک کرده اید و...